Het elektronische systeem waarmee de betaling van het minimumloon aan in Duitsland gedetacheerde buitenlandse werknemers kan worden gemeld, komt pas begin volgend jaar in bedrijf.