Het wordt dringen op de Noordzee als er de komende jaren veel windmolenparken bijkomen.