Een groot aantal stakeholders in het Antwerpse havengebied heeft een routeplan ondertekend om de afhandeling van de containerbinnenvaart structureel te optimaliseren en verder uit te bouwen.