De nachtelijke opening van de Antwerpse haventerminals is alleen zinvol als veel meer terminals en depots dan nu het geval is dit aanbieden. Niet alleen in de haven zelf, maar ook in het hinterland.