Havenman van het Jaar 2017 Pieter van Oord van het gelijknamige aannemersbedrijf maakte bij zijn benoeming duidelijk hoe hij zijn connectie met de Rotterdamse haven ziet. Die ontwikkelt zich de laatste jaren in snel tempo tot centrum van de windenergiesector op de Noordzee. Op een stuk van de Maasvlakte waar ooit containerterminals waren gepland, verrijst nu een zeventig hectare groot Offshore Center.

Van Oord: ‘Dat sluit prachtig aan op onze installatie-activiteiten in de windsector. Ongeveer gelijktijdig met de bouw van Maasvlakte 2 zijn we begonnen met wind op zee en het is nu een van onze belangrijkste activiteiten.’ De buitenwacht zwaait Van Oord (56) lof toe voor zijn visionaire beleid, maar zelf wimpelt hij dat af. ‘We hebben vooral geluk gehad. We vonden het leuk om bij te dragen aan een betere wereld en dat is goed uitgepakt. Maar we hebben ook wel dingen geprobeerd die niets geworden zijn, zoals getijdecentrales.’

De groep vertrok in 2012 uit een verzamelgebouw met uitzicht op de Schoenenreus in winkelcentrum Alexandrium naar een gloednieuw pand aan de Nieuwe Maas, aan de voet van de Van Brienenoordbrug. ‘Daar hebben we geen moment spijt van gehad. Rotterdam en Van Oord passen bij elkaar. We hebben allebei een mentaliteit van niet lullen, maar poetsen. Ons hoofdkantoor is daar een sprekend voorbeeld van, want die plek had helemaal geen kantoorbestemming. Maar het is toch gelukt.’

Het uit Werkendam afkomstige familiebedrijf denkt dat de overschakeling van fossiele brandstoffen op duurzame bronnen, ofwel de energietransitie, enorme kansen biedt. ‘Wind kan nu al concurreren met kolen en gas en dat zal in de toekomst alleen maar beter worden. Dat is maar goed ook, want we hebben als land een behoorlijke achterstand op het gebied van duurzaamheid in te lopen.’

Grootste opgave wordt volgens hem de elektrificering van de industrie in het Rotterdamse havengebied. Die draait nu nog voor meer dan 80% op fossiele energie. Van Oord: ‘Dat moet terug naar 50% en op termijn nog minder.’ Hij is het niet eens met critici die stellen dat de energietransitie onbetaalbaar wordt. ‘McKinsey schat de kosten op 200 miljard voor de komende twintig jaar, dus gemiddeld tien miljard per jaar. Dat is te doen.’

De kersverse Havenman denkt dat de overschakeling op windenergie bovendien veel nieuwe werkgelegenheid oplevert. ‘Studies laten zien dat wind op zee meer arbeidsplaatsen oplevert dan olie en gas. We zien dat nu al gebeuren met de komst van de nieuwe fabriek van Sif naar de Maasvlakte, waar funderingspalen voor windmolens worden gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel bedrijven zullen volgen.’