President Trump heeft de benoeming van de republikein Michael Khouri tot voorzitter van de Federal Maritime Commission (FMC) goedgekeurd.


De 45-jarige Khouri is al sinds 2009 één van de vijf bestuursleden van de FMC, die toezicht houdt op de mededinging in de scheepvaartsector. Belangrijk aandachtsgebied daarbij is de alliantievorming in de lijnvaart, waarvoor in de Amerikaanse kartelwetgeving een aantal ontheffingen is geregeld.

Hij volgt de democraat Mario Codero op, wiens termijn als commissioner medio 2019 afloopt. Khouri geldt als een pragmaticus als het aankomt op samenwerking tussen bedrijven in dezelfde sector, zoals carriers, terminals en verladers om bijvoorbeeld congestieproblemen in Amerikaanse havens het hoofd te bieden.