Moolenburgh (43) was sinds 2009 tevens plaatsvervangend directeur bij het havenbedrijf Zeeland Seaports. Voor hij daar aan de slag ging, was hij ruim zes jaar werkzaam als bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag en direct betrokken bij de politieke besluitvorming. Verder is hij werkzaam geweest als adviseur bij het Haagse bureau Pauw & Van Spaendonck en als beleidsmedewerker van de CDA Tweede Kamerfractie. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies binnen het CDA.

Zijn portefeuille als wethouder van De Ronde Venen zal bestaan uit de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, landelijk gebied en groene hart, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht en sport. David Moolenburgh start op 5 december met zijn werkzaamheden.