Dat blijkt uit de ‘Spring figures’ van de International Union of Marine Insurance. Sandy zal zijn stempel drukken op hoe verzekeraars op 2012 zullen terugblikken, zegt de internationale vereniging van transportverzekeraars.

Op de zeecascomarkt zorgde de stranding van het cruiseschip ‘Costa Concordia’ voor het zwaarste individuele schadegeval. Het aantal ‘total losses’ nam wel maar marginaal toe en uitgedrukt in tonnenmaat was zelfs sprake van een daling. Die scheepsverliezen zijn in de voorbije jaren voor de helft aan slecht weer te wijten geweest.

“De transportverzekeringsmarkt werd vorig jaar in verschillende takken getroffen door een aantal zware verliezen”, stelt IUMI-voorzitter Ole Wikborg vast.