Voorzitter Lars Lange (foto) van de International Union of Marine Insurance (IUMI), de internationale organisatie van maritieme verzekeraars, heeft in een brief aan de instanties van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control gepleit voor een ruimere toegang. Hij pleit ervoor om meer data uit de risicoprofielen van schepen en rederijen die in het raam van havenstaatinspecties worden opgesteld, beschikbaar te maken op het internetportaal Equasis. Hij ziet dat als een middel om substandaard schepen en – operatoren de wereld uit te helpen.

Met die informatie zouden verzekeraars een betere inschatting kunnen maken van de risico’s die schepen vertegenwoordigen waarvoor dekking gevraagd wordt, en hen toestaan een grotere differentiatie in hun onderschrijving toe te passen.

“Wij beseffen ten volle dat die bijkomende informatie op zich geen voldoende aanwijzing is om de toestand van een schip te bepalen, maar die informatie zou voor meer transparantie zorgen en kan zeker bijdragen tot de evaluatie van de risico’s die verzekeraars uitvoeren”, zegt Lange nog.

Het ‘Paris MoU’ voerde begin 2011 een nieuw rapporteringsstelsel in dat zich vertaalt in beter gestructureerde en onderbouwde risicoanalyses.