Op de vestiging van het bedrijf aan de Wondelgemkaai, op de hoek tussen het zeekanaal naar Terneuzen en de Ringvaart, ontplofte een expansievat omstreeks half acht deze morgen. Een arbeider liep daarbij zware brandwonden op, er brak brand uit en er kwam een beperkte hoeveelheid brandbare en corrosieve stof vrij.

Gevaar voor de omgeving was er uiteindelijk niet en de brandweer kon de vuurhaard vrij snel onder controle krijgen. Uit voorzorg werd het personeel van Buckman Laboratories en van het buurbedrijf CSI wel geëvacueerd en werd het scheepvaartverkeer ter hoogte van de vestiging stilgelegd. Werknemers van andere omliggende bedrijven kregen de vraag binnen te blijven.

Die maatregelen konden intussen worden opgeheven, zegt het Havenbedrijf. De veiligheidsperimeter is opgeheven en het scheepvaart- en landverkeer is hersteld. “Alle gevaar is geweken”, luidt het van die kant.