De UK P&I Club heeft de premieverhoging voor de eerstkomende ‘renewal’ vastgelegd op 7,5%. Die tariefstijging houdt dan nog geen rekening met de mogelijke verhoging van de premie voor de herverzekering die de onderlinge verzekeringsmaatschappijen afsluiten in het raam van de International Group of P&I Clubs.

De hogere premie is nodig, omdat de claimskosten ondanks de recessie in de scheepvaartsector blijven toenemen, geeft de UK P&I Club als uitleg. De Club verwacht ook dat de schadefrequentie, die momenteel op een laagterecord staat, opnieuw omhoog zal gaan. “De premies niet verhogen in een inflatoire context zou tegen het belang van de leden indruisen en een probleem kunnen scheppen voor de toekomst”, zegt voorzitter Dino Caroussis.

De London P&I Club gaat nog een stap verder en heeft een algemene tariefverhoging van 12,5% aangekondigd voor het onderschrijvingsjaar 2013/14. Ook daar roept de Club de toegenomen kost van grotere schadegevallen in, evenals een hogere frequentie en gemiddelde ernst van claims. Chief executive Ian Gooch heeft het in die context over een “zeer ongunstige” evolutie.

Rederijen die lid zijn van P&I Clubs kunnen in principe rekenen op een korting op betaalde premies, wanneer de resultaten over een bepaald onderschrijvingsjaar gunstiger uitvallen dan voorzien. Dat illustreert de UK Club.
De leden van de Club krijgen een korting van 2,5% op de totale premie die ze voor het onderschrijvingsjaar 2011 betaald zullen hebben.