Dat blijkt uit de enquête die ons zusterblad Deutsche Verkehrszeitung jaarlijks uitvoert onder stukgoed- en groupagevervoerders. Die hebben te maken met steeds hogere dieselkosten, hogere lonen voor zowel chauffeurs als kantoorpersoneel en hogere operationele kosten als gevolg van sterk wisselende ladingvolumes.

Vorig jaar al bleek dat veel vervoerders, zelfs bij flink aantrekkende volumes, niet in staat waren geweest deze kostenverhogingen helemaal aan de klanten door te berekenen. Het gevolg was dat de resultaten van vervoerders onder grotere druk kwamen te staan. Voor dit jaar ziet de zaak er nog minder gunstig uit, omdat wegens de conjuncturele flauwte rekening wordt gehouden met een volumegroei van hooguit 1%. Pas op langere termijn zou het ladingaanbod met 3% kunnen stijgen.

Een uitgebreid artikel over de enquête van DVZ bij de Duitse stukgoedvervoerders leest u in de krant van 6 maart.