“Alles ligt klaar om beslist te worden. Wij wachten op nieuws”, zeiden voorzitter Christophe Peeters en gedelegeerd bestuurder Daan Schalck op de persconferentie over de jaarcijfers. Waarom minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits het dossier nog niet voor definitieve goedkeuring aan de Vlaamse regering heeft voorgelegd of waarom Vlaanderen en Nederland de finale beslissing voor zich uit blijven schuiven, zeiden ze niet te weten.

Maar Peeters en Schalck maakten wel duidelijk dat de huidige situatie de haven van Gent maritieme volumes kost. Zowat de helft van de ruim 10% groei die aan binnenvaartzijde kon worden geboekt, bestaat uit overzeese ladingen die via andere zeehavens transiteren en van daaruit per binnenschip naar Gent worden doorgevoerd, is hun inschatting.”En dan hebben we het helaas niet over Zeebrugge en Antwerpen, maar vooral over Rotterdam en Duinkerke. Voor de Vlaamse havens is dit een slechte zaak.”

Die negatieve impact was vorig jaar al voelbaar. “Met een optimale infrastructuur en inzonderheid een nieuwe zeesluis zou onze maritieme overslag met ongeveer 5% gegroeid zijn”, stelde Schalck. Dat verhoogt bovendien nog de druk op het sluizencomplex in Terneuzen. “In plaats van één zeeschip komen er zestig duwbakken naar Gent. En die moeten allemaal door dezelfde sluis.”

“De status quo in de zeevaarttrafiek duidt erop dat de nieuwe zeesluis dringend nodig is”, trad Peeters hem bij. “De grens inzake schutcapaciteit is in Terneuzen bijna bereikt, onder meer ook omdat de schaalvergroting zich zowel in zeevaart als in binnenvaart blijft doorzetten en ook de Zeeuwse haven meer schepen ontvangt. Gent heeft een enorm potentieel. Aan het Kluizendok vinden investeringen plaats die zich op termijn gaan vertalen in bijkomende volumes en ook andere bedrijven staan klaar om te investeren. Maar dan is de nieuwe zeesluis dringend nodig. We hopen dat een beslissing in dit dossier eerder een kwestie van weken dan van maanden is. Vlaanderen profileert zich als havenregio en als logistieke draaischijf, maar moet dan ook durven investeren in infrastructuur. Zoniet zullen we letterlijk en figuurlijk de boot missen.”

Het Havenbedrijf Gent is bereid 75 miljoen euro bij te dragen aan de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. De kost van die sluis wordt geraamd op zo’n 630 miljoen euro. Nederland zou daarvan 140 miljoen euro betalen. Aan Nederlandse zijde lijkt de verdeelsleutel tussen het Rijk en de Zeeuwse participanten nu vast te liggen. Dat in Vlaanderen het laatste woord nog niet is gevallen over de verdeling van de kosten, kan volgens Schalck geen reden zijn het dossier verder uit te stellen. “Eerst is er een akkoord tussen Vlaanderen en Nederland nodig. De rest kan later worden bepaald”, liet hij optekenen.