De ambitie van de haven van Oostende om uit te groeien tot een hub voor de offshore en hernieuwbare energie gaat gepaard met de nodige investeringen. Zo werd dit jaar geïnvesteerd in de versteviging van een terrein aan het Zeewezendok dat nu over een draagkracht van 20 ton per m² beschikt.

Op dat terrein start C-Power (foto) eind januari met de assemblage van de windmolens voor het park op de Thorntonbank. De funderingen op zee werden reeds geplaatst. Contractor Seawind thv, die in de voorhaven gevestigd is, stelt daar 40 mensen tewerk.
De tewerkstelling in de voorhaven is sinds 2001 gestegen van 628 naar 839 eind dit jaar. De groei is volgens de havenautoriteiten bijna volledig toe te schrijven aan de nieuwe activiteiten in de offshore-industrie.

Ook in de achterhaven kende de haven de voorbije jaren een sterke ontwikkeling. Naast de bedrijven betrokken bij het offshore gebeuren zoals Electrawinds, C-Power, RePower en CMI zijn daar ook de biodieselfabriek en de algenproductie van Proviron, Green Power Solutions, Greenbridge Incubator met een 15-tal bedrijven rond hernieuwbare energie, Power-Link en de afdeling warmtepompen van Daikin neergestreken.
Daardoor komt het totaal aantal jobs dat betrokken is bij de activiteiten rond hernieuwbare energie in Oostende op zo’n 750 à 1.000 mensen. De haven verwacht dat niet enkel de constructiefase van de windmolenparken, maar straks ook de onderhoudsfase voor extra activiteit en dus tewerkstelling op lange termijn zal zorgen.

Wat de traditionele havenactiviteiten betreft, noteerde Oostende voor het derde opeenvolgende jaar een stijging van de bulktrafiek en general cargo. Die gingen met 4% vooruit tot 1,6 miljoen ton, ondermeer dankzij de nieuwe zouttrafiek en Ferrosilicum. Extra investeringen in nieuwe opslagcapaciteit moeten in 2012 in dit segment verdere groei opleveren.

De roro-trafiek heeft een minder goed jaar achter de rug. Doordat de vloot van Transeuropa is teruggevallen van vier naar twee schepen is ook de trafiek gedaald met 21,2% tot 2,3 miljoen ton in vergelijking met 2010.
Beter vergaat het het cruiseverkeer. Dit jaar werden 12 cruiseschepen ontvangen, waaronder ‘The World’, dat met zijn 196 meter het grootste schip ooit is dat de haven van Oostende heeft aangelopen. Bovendien staan voor 2012 al 23 aanlopen van cruiseschepen op het programma.