Voor containerschepen geldt een grens van 11.000 teu. Grotere schepen betalen daarboven niet meer havengeld. Het havenbedrijf van Hamburg heeft deze grens niet opgehoogd, ondanks dat er steeds meer grotere containerschepen de Noord-Duitse haven aanlopen. Hamburg wil in het grootste segment concurrerend blijven, zeker zolang de Elbe nog niet is uitgediept en er getijdebeperkingen zijn.

Hamburg had het havengeld in 2009 bevroren en in 2010 verlaagd. Ten opzichte van 2009 blijft de verhoging nog onder de stijging van de inflatie, aldus Hamburg Port Authority.

De havens van Rotterdam en Antwerpen besloten onlangs hun havengelden niet te verhogen. Rotterdam voerde een korting in voor transshipmentcontainers, juist om marktaandeel op Hamburg te heroveren.

Het havengeld in Hamburg is tot dusverre uitsluitend gebaseerd op de grootte van het schip. Vanaf komend jaar verwerkt het havenbedrijf ook een ladingcomponent in het tarief. Hiermee wil het havenbedrijf de havengelden beter laten aansluiten op de conjunctuur.