Aan het collectief onderzoeksproject ‘Bouwlogistiek’ hebben 26 bedrijven uit de bouwsector deelgenomen. Doelstelling van het project is om, samen met de sector, de logistieke noden in kaart te brengen en conclusies en aanbevelingen te formuleren. Het VIL onderzoekt daarbij in eerste instantie of en met welke logistieke problemen de bouwsector vandaag geconfronteerd wordt en in welke mate logistiek hieronder leidt.

Dit zal als input dienen om geschikte vernieuwende logistieke oplossingen en verbeteringen concreet uit te werken. In 2012 kunnen dan ook één of meerdere praktische pilootcases volgen.

De resultaten van de eerste workshop met de deelnemende bedrijven bevestigen het vermoeden dat in de ganse supply chain nog tal van logistieke inefficiënties zitten. De lijst is lang, zo werd vastgesteld. Enkele aandachtspunten zijn: pieken en wachttijden bij laad- en losoperaties, laattijdige leveringen, te lage beladingsgraad, weinig retourvrachten, vaak hoge transportkosten ten opzichte van de materiaalkost of telefonische bestellingen met onjuiste leveringen tot gevolg.

Daarom werden algemene oplossingsrichtingen geformuleerd, zoals het bevorderen van horizontale en verticale samenwerking, een betere ketenregie, materiaalplanning en –beschikbaarheid. Tevens kwamen ook concrete oplossingen voor de sector naar voren, zoals: mobiele voorraadcentrales op de werf, meer prefab, dal- en nachtleveringen en meer aandacht voor het voortraject. Deze oplossingen worden nu concreet vormgegeven en afgetoetst op hun haalbaarheid

Dit project is opgezet in samenwerking met het Nederlandse TNO uit Delft om kennis en ervaring rond bouwlogistiek te delen.