De European Freight Forwarding Index van Danske Bank duikelde in november van 52 naar 40 punten. Elke waarde beneden de 50 wijst op dalende ladingvolumes. De daling kwam onverwacht, want twee maanden geleden dachten de meeste expediteurs die deelnemen aan het onderzoek nog dat er een stijging van de index tot 54 in zou zitten.

De verwachtingen voor de nabije toekomst zijn somber. De index daarvoor daalde van 48 naar 39. Dat is de laagste stand sinds Danske Bank enkele jaren geleden met haar tweemaandelijkse conjunctuuronderzoek begon.

De ladingvolumes in zowel zeevracht als wegvervoer daalden fors. De deelindex voor zeevracht ging acht punten naar beneden tot 44. Die voor wegvervoer daalde zelfs van 62 tot 46. De volumes in de luchtvracht zijn ongeveer stabiel gebleven. De index hiervoor ging één puntje vooruit naar 38, wat nog steeds vrij laag is.

De verwachtingen voor alle modaliteiten zijn weinig rooskleurig. De verwachte index voor het wegvervoer daalde tien volle punten tot 39. Die voor zeevracht daalde van 56 naar 48 en die voor luchtvracht zelfs met vijftien punten naar 30.

De deelindex voor de Benelux liet een daling zien van 35 naar 28, wat betekent dat de ladingvolumes behoorlijk tegenvallen. De verwachtingen in de Benelux zijn iets verbeterd. De index daarvoor steeg van 25 naar 39, wat overigens nog steeds duidt op krimpende volumes. Voor Duitsland daalde de index voor de huidige gang van zaken van 45 naar 33. De verwachte index voor dit land daalde van 50 naar 38.