De top-10 van de GCI wordt – in dalende volgorde – gevormd door Nederland, Singapore, Ierland, Zwitserland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Hongkong en Malta. ‘Global connectedness’ wordt door DHL omschreven als de diepte en de breedte van de integratie van een land met de rest van de wereld.

Dat zou tot uiting komen door de deelname van een land in internationale productstromen en diensten, kapitaal, informatie en mensen. De index is gebaseerd op tien specifieke stromen in 125 landen en territoria tussen 2005 en 2010, goed voor 98% van het globale BBP en 92% van de wereldbevolking.

Met de achtste plaats zou België meer verbonden zijn met de rest van de wereld dan buurlanden als Duitsland en Frankrijk. Wat de intensiteit van deze verbondenheid betreft, haalt ons land zelfs een vijfde plaats. Qua reikwijdte vinden we België echter pas terug op nummer 28.

Die hoge intensiteitscore is het gevolg van handel en met name met de belangrijke internationale doorvoer van goederen. De lage score op het vlak van reikwijdte is toe te schrijven aan het feit dat 88% van onze goederenexport andere Europese landen als bestemming heeft.