In vergelijking met de cijfers over het eerste kwartaal (geen groei) en over het halfjaar (+1%) zijn de cijfers goed. President-directeur Hans Smits voorziet voor de rest van het jaar een afvlakkende groei: “In vergelijking met het eerste halfjaar en het versomberende economische klimaat ontwikkelde de overslag zich in het derde kwartaal goed. Inmiddels dalen alle stemmingsindicatoren en koelt de wereldeconomie af. Hierdoor stokt ook de export, tot dusverre een motor voor onze overslag. In het vierde kwartaal neemt de groei dan ook af. Over het gehele jaar gerekend, verwachten we nog steeds groei.”

De groei van de totale overslag is in Rotterdam lager dan in Antwerpen na negen maanden. De Scheldehaven kon een toename van 7,5% tot 142 miljoen ton noteren. Rotterdam doet het weer beter in containers. Daar bleef Antwerpen steken op een plus van ruim 3%.

In Rotterdam stegen agribulk (+17%), kolen (+3%), overig droog massagoed (+10%), roll on/roll off (+2%) en overig stukgoed (+24%). Het overig nat massagoed bleef gelijk. Er werd minder ijzererts en schroot (-7%), ruwe olie (-5%) en minerale olieproducten (-6%) geladen en gelost. De behandeling van droog massagoed daalde met 1% tot ruim 65 miljoen ton en die van nat massagoed met krap 4% tot 149 miljoen ton. De overslag van stukgoederen steeg met ruim 10% tot 112 miljoen ton.