De containerrederijen slagen er ook deze maand nog altijd niet in hun tarieven weer op te krikken.


Volgens de Shanghai Containerised Freight Index is het gemiddelde tarief op de spotmarkt tussen China en Noord-Europa vorige week opnieuw gedaald van 1.666 naar 1.642 dollar voor een 40’ container all-in. Op de andere belangrijke oost/west-route die bepalend is voor het gros van de inkomsten van de grote containerrederijen, de Pacific, stonden de tarieven onder een veel grotere druk.

Heel wat verladers weigeren daar nu om piekseizoentoeslagen te betalen. Volgens de World Container Index (WCI) van Drewry is een transport van het Verre Oosten naar de westkust van Noord-Amerika in een week tijd 200 dollar goedkoper geworden. Op dat vaargebied wordt nu volgens de WCI op spotbasis 1.653 dollar per 40’ container betaald. Volgens de SCFI bedraagt de gemiddelde prijs 1.675 teu all-in.

Ook de rederijen publiceren voor die route via het Transpacific Stabilisation Agreement nu een index van hun inkomsten. Hoewel de exacte bedragen soms verschillen van die van andere tarievenindexen, lopen de curven van de indexen over verschillende weken opvallend gelijk.