Net als andere luchtvaartondernemingen gaat Air France gebukt onder de coronacrisis. Om een bankroet voor Air France te voorkomen is deze ingreep nodig, zo klinkt het.

Herkapitalisatie

De herkapitalisatie door Frankrijk, die deel uitmaakt van de eerste stap van het plan van de luchtvaartgroep, omvat de omzetting van de reeds door Frankrijk toegekende staatslening van 3 miljard euro in een hybride instrument, zoals aandelen of obligaties. Daarnaast mag Parijs voor maximaal 1 miljard euro aan nieuwe aandelen kopen, nu Air France zijn hand gaat ophouden voor extra kapitaal bij bestaande aandeelhouders.

Frankrijk heeft ruim 14% van de aandelen van moederbedrijf Air France-KLM in handen. Dit kan mogelijk 30% worden. Dit belang moet van Brussel op termijn worden teruggebracht tot minder dan 25%. Daarvoor moet snel een plan worden gemaakt.

Nederland heeft nu ook ongeveer 14% van de aandelen in handen, maar heeft volgens Air France-KLM aangegeven geen onderdeel te zijn van de nieuwe financieringsronde. De nieuwe aandelen-emissie zou dan ook betekenen dat het belang van Nederland in de luchtvaartgroep zal verwateren. Ook andere grote aandeelhouders hebben aangegeven niet mee te zullen doen.

Voorwaarden

Aan de extra steun vanuit Parijs zijn nog een aantal andere voorwaarden verbonden, waaronder beperkingen op het gebied van overnames, de terugkoop van aandelen, dividenduitkeringen en de beloning van het management. Deze toezeggingen gelden niet voor KLM en dochterondernemingen van de Nederlandse maatschappij.

De Nederlandse staat heeft het pakket maatregelen ook goedgekeurd en gaf aan met de Europese Commissie in gesprek te blijven over mogelijke kapitaalversterkende maatregelen voor KLM.