Dat heeft er voor gezorgd dat de prijzen in oktober gemiddeld 66% hoger lagen dan een jaar geleden doordat een deel van de bellycapaciteit wegviel door de coronacrisis, aldus de analist. Voor de eerste twee weken van november ziet WorldACD dat de druk op de vrachtcapaciteit niet verder is gestegen, maar juist aan het afvlakken is met een iets lagere beladingsgraad dan in oktober. Dat laat volgens de consultant zien dat de kloof tussen vraag en aanbod langzaam nauwer wordt. 

Stijging

De stijging van de vrachttarieven gaat overigens gestaag door ondanks de stagnatie van het aanbod, blijkt uit de data van de Nederlandse analist. Zo lag het gemiddeld luchtvrachttarief eind oktober op 3,13 dollar per kilo en medio november op 3,28 per kilo. Daarbij wijst WorldACD er wel op dat de winstmarge vanuit China voor het eerst sinds lange tijd iets daalde. Op vrachtvervoer naar Europa was er sprake van een afname van bijna 1% naar 5,08 dollar per kilo en voor Noord-Amerika zelfs met 6% naar 5,93 dollar per kilo.

Qua gevlogen volume bleef de markt in oktober 11% achter in tonnage vergeleken met oktober van het vorig jaar. Afgezet tegen het vrachtvervoer in september van dit jaar zette het volumeherstel zich echter door, aldus de analist en lag die 8 procentpunt boven dat van de voorafgaande maand. Ter vergelijking:  in maart van dit jaar, toen de coronacrisis de mondiale passagiersvloot aan de grond hield, verloor de luchtvrachtmarkt rond 33% van het totale volume. 

Capaciteit

Over de maand oktober kwam er verder vergeleken met de maand september volgens WorldACD rond de 5% meer ruimte bij in het segment vrachtvliegtuigen, terwijl door de inzet van meer passagiersvliegtuigen 11% meer vrachtcapaciteit ter beschikking kwam in het segment bellyruimte. Deze extra capaciteit werd makkelijk geabsorbeerd door de markt. Zo steeg de beladingsgraad op de mondiale freightervloot met 2 procentpunt, terwijl de benuttingsgraad op passagiersvliegtuigen met 1 procentpunt toenam.