Clive verwacht dan ook dat de verladers de komende maanden diep in de beurs moeten tasten om nog vrachtruimte te bemachtigen. De onderzoeker wijst er daarbij onder meer in het nieuwe marktoverzicht over september op dat de vraag naar vrachtvervoer verder is gestegen en het volume nu nog maar 15% onder dat vorig jaar september lag. In augustus was dat verlies gemeten in ‘chargeable weight’ nog maar liefst 24% vergeleken met augustus 2019,

Inhaalslag

De inhaalslag, die momenteel gaande is in de luchtvrachtmarkt, lijkt zich dan verder te continueren, maar de vraag is waar de markt de capaciteit vandaan moet halen, aldus de analist. Sinds mei van dit jaar stijgen de vrachtvolumes in de mondiale luchtvrachtmarkt weer en zelfs de doorgaans rustige zomer maakte geen einde gemaakt aan het groeiend aantal vrachtboekingen, terwijl een groot deel van de belly-capaciteit op passagiersvliegtuigen nog steeds niet beschikbaar is door de coronacrisis.

Clive wijst er tevens op dat de de beladingsgraad in september vergeleken met augustus 2 procentpunt steeg en met 70% een recordniveau heeft bereikt. Ter vergelijking in de normale herfstmaand september van 2019 lag de beladingsgraad op 62%.

Clive maakt bij haar berekeningen van de bezettingsgraad gebruik van een eigen methodiek, waarbij het volumebeslag van de lading en niet gewicht centraal staat bij de berekening van de beladingsgraad. Omdat veel vrachtzendingen, zoals e-commerce, volumelading is, geeft dat een betere reflectie welke ruimte nog beschikbaar is. Daarbij is 70% grofweg het percentage waar de meeste vliegtuigen optimaal zijn benut. Volgens director Niall van de Wouw van Clive betekent de huidige piek in de luchtvrachtmarkt dat de capaciteitsgrenzen zijn hbereikt en verdere groei vraag gevolgen heeft voor de inkopers van luchtvracht.

Optimisme

‘Onzekerheid over hoe de markt zich ontwikkeld gekoppeld aan een hoge beladingsgraad zijn een gevaarlijke combinatie voor kopers van luchtvrachtcapaciteit’, zegt hij. ‘Als die vraag blijft en verladers zijn bereid ervoor te betalen, zullen wij een rentree zien van passagiersvliegtuigen met alleen vracht aan boord. Dit blijven onzekere tijden, maar met meer optimisme voor het ladingaanbod in oktober en november, blijft de vraag hoe ver dit herstel kan gaan?’