Uiteraard was het bericht over de ingekorte vliegroutes geen Belgenmop. Zulke grappen gelden anno 2020 als abject en infaam, en NT is geen moppentrommel. Bovendien zijn Belgen gewaardeerde collega’s: deze week interviewden NT en Flows nog samen de havenbaas van Antwerpen. Het ANP, geestelijk vader van het vliegroutes-bericht, werkt op zijn beurt samen met het Belgische persbureau Belga, waardoor de abonnees van Het Laatste Nieuws in België exact hetzelfde konden lezen: ‘Brussel wil vliegroutes inkorten om uitstoot tegen te gaan’.

Het bericht vertelde over de Europese plannen om een einde te maken aan de lappendeken van luchtverkeersleidingsregio’s in Europa en eindelijk een echte ‘Single European Sky’ te creëren. Nog voor de eeuwwisseling was iedereen het er al over eens dat zo’n enkel Europees luchtruim veel omvliegen, veel CO2 en miljarden euro’s zou schelen, maar een kleine bloemlezing van NT-krantenkoppen toont hoe sompig het pad naar het Europees luchtverkeersparadijs uitpakte: ‘Brussel verwacht akkoord Single European Sky’ (2002), ‘Gemeenschappelijk Europees luchtruim is een feit’ (2009), ‘Europese Commissie luidt alarmbel over Single European Sky’ (2011) en ‘Lobbygroepen furieus over uitblijven eengemaakt Europees luchtruim’ (2012).

Er kwamen uiteindelijk wel zogeheten functionele luchtruimblokken waarin de Benelux-landen bijvoorbeeld samenwerkten met Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, maar drie jaar geleden stelde de Europese Rekenkamer dat die ‘ondoeltreffend zijn gebleken voor het aanpakken van de versnippering’. De Rekenkamer zag nog steeds een woud van nationale verkeerstorens in een ‘monopolistische omgeving’. Brussel moest terug naar de tekentafel en tot frustratie van de milieulobby werd een nieuw doeljaar vastgesteld om de ‘single sky’-vruchten te plukken. Niet 2020, zoals begin deze eeuw beloofd, maar 2035. Vanwege het inzakken van het vliegverkeer wil de Europese Commissie nu echter toch weer sneller ingrijpen in de verkeerstorens. De milieulobby heeft met het coronavirus zo een snode medestander gekregen. Maar geheid in de pocket heeft ze het uniforme luchtruim gezien de hindernisrijke historie zeker nog niet.