Dit najaar gaan de EU-lidstaten met de Europese Commissie onderhandelen over een nieuwe Europese slotverordening. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft daarbij in de nieuwe luchtvaartnota al toegezegd ‘zich sterk te maken’ voor de belangen van de Nederlandse luchtvrachtsector, die sinds 2017 structureel ruim een vijfde van de vrachtvluchten zag verdwijnen op Schiphol door een tekort aan slots.

Sterk signaal

Voor de transportwoordvoerders Cem Laçin (SP) en Remco Dijkstra (VVD) van de Tweede Kamer was die belofte te vrijblijvend. Via een motie, die mede was ondertekend door het CDA, willen zij een duidelijk en sterk signaal afgeven dat er binnen de nieuwe EU-slotverordening ruimte moet komen voor lidstaten om aan de vrachtsector op slotgecoördineerde luchthavens als Schiphol extra vrachtvluchten toe te kennen.

Het tweetal had eind vorig jaar tijdens het jaarlijkse luchtvrachtcongres van Nieuwsblad Transport over een toekomstige ‘status aparte’ voor vrachtvluchten op Schiphol al toegezegd in de bres te springen voor de sector. Zij zijn die toezegging nagekomen tijdens de behandeling van de luchtvaartnota.

Meerjarig traject

De komende jaren zal de Europese slotverordening worden herzien en is er ruimte voor aanpassingen om daarmee de positie van vrachtvluchten beter te beschermen. Het toewijzen van slots kan een goed instrument zijn voor lidstaten om onderscheid te maken tussen typen vluchten.

Probleem voor de Nederlandse vrachtsector is wel dat het bij de herziening gaat om een meerjarig traject. Daarnaast is voldoende steun van overige lidstaten voor de Nederlandse wensen allerminst zeker.

Coronacrisis

Zowel Evofenedex als luchtvrachtkoepel ACN begroeten de stap van de Tweede Kamer om de vrachtvluchten op Schiphol te borgen. Zij wijzen er daarbij op dat tijdens de eerste maanden van de coronacrisis is gebleken dat vrachtvluchten essentieel zijn voor het snel vervoeren van noodzakelijke medische goederen. ‘Daarmee hebben de vluchten hun economisch en maatschappelijke belang aangetoond’, aldus de belangenbehartigers.

Door de coronacrisis is het aantal vrachtvluchten op Schiphol der laatste maanden sterk gestegen. Over de maand mei werden er ruim 2.500 uitgevoerd, een stijging van 107% vergeleken met dezelfde maand in 2019.