In de luchtvracht verzachten de noodzakelijke transporten van PPE, Pharma en hightech-producten voorlopig de financiële pijn voor de expediteurs en luchtvaartmaatschappijen. Vrachtvliegtuigen – jarenlang verguisd op Schiphol – zijn ineens van strategisch belang geworden om de nodige PPE-producten snel van A naar B te krijgen. Wie weet is dit nu de doorbraak voor Schiphol zodat het van de politiek eindelijk de vrachtrol krijgt toebedeeld die het verdient.

Maar voor dit alles is wel leiderschap nodig. Ander leiderschap ook. Niet dat van de vorige generatie. De tijden veranderen en covid-19 brengt ons terug naar de logistieke tekentafel. Dit geldt trouwens voor alle industrietakken, dus ook voor alles wat met luchtvaart te maken heeft.

Voor onze leiders in de Nederlandse luchtvaartsector komt er een ongekende test. Hoe ga je de business managen in een omgeving waar een vaccin tegen covid-19 nog niet is gevonden, terwijl de wereldeconomie wankelt?

Mijn eerste gedachte liggen natuurlijk als ondernemer aan de inkomstenkant, de omzet. Zorgen dat je omzet weer groeit, is essentieel. En snelheid is geboden. Kan ik bijvoorbeeld (een gedeelte) van mijn verkoopkanalen digitaliseren? Immers, persoonlijke verkoop zal niet meer het ‘gewone’ normaal zijn.

Het opnieuw opbouwen van de operations is eveneens belangrijk. Het thuiswerken heeft impact. Hoe hiermee om te gaan, zowel extern naar klanten toe als intern? Dat is een belangrijke uitdaging. Hoe blijf ik daarnaast effectief als organisatie?

Ook hier zal het versneld verder digitaliseren van processen een antwoord zijn. Stel bij ieder (manueel) proces de vraag: waarom? Zoek uit hoe het anders moet en ga aan de slag.

Ook op organisatorisch gebied zijn er veranderingen nodig. Het bureaucratische model heeft gelukkig zijn langste tijd wel gehad. De tijd van de entrepreneurs breekt weer aan. Deze ondernemers sturen met kleinere teams aan en zijn met duidelijke doelen in staat snelle beslissingen te nemen. Dit is het organisatiemodel bij uitstek om binnen de snel veranderende marktomstandigheden flexibel te kunnen acteren.

Het is dan ook jammer dat veel bedrijven nu in de oude reflex schieten en gaan saneren. Een groter gebrek aan creativiteit kun je niet hebben. Het is niet voor niets dat de creatieve bedrijven – ook nu in deze tijd – verder groeien en hoge beurskoersen bereiken. Een crisis biedt kansen. Een crisis wordt alleen een crisis als wij geloven dat het een crisis is.

John Klompers, vrachtanalist