De hulp komt in de eerste plaats in de vorm van een lening van 3 miljard euro van de Duitse overheidsinstelling KwF. Daarnaast krijgt Lufthansa via het reddingsfonds WSF van het ministerie van Economie Zaken een kapitaalinjectie in ruil voor een aandelenbelang van 20% in het bedrijf.

WSF geeft verder een krediet aan de luchtvaartmaatschappij via een converteerbare obligatielening. Deze kan bij een dreigende overname van Lufthansa door een derde partij worden omgezet in een extra aandelenbelang van 5% plus één aandeel voor de Duitse staat. Daarmee krijgt de Duitse regering een vetorecht om vijandige overnames te blokkeren.

Voorwaarden

Minister Peter Altmaier (Economische Zaken) verwacht overigens niet dat de Duitse regering van dat vetorecht gebruik gaat maken. Hij spreekt ook van een ‘tijdelijke’ deelname van de Duitse staat in Lufthansa, die eindigt zodra de maatschappij weer winst maakt en zijn schulden afbetaalt.

Andere harde voorwaarden voor de toekomstige staatssteun zijn dat er voorlopig geen dividend mag worden uitgekeerd door Lufthansa aan de aandeelhouders en dat er bij de salarissen en vergoedingen van het management beperkingen komen. De regering krijgt tevens twee zetels in de raad van Commissarissen.

Aandeelhoudersvergadering

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Lufthansa. aangezien zij hun belang zien verwateren door de komst de participatie van de Duitse staat. Daarvoor moet de algemene aandeelhoudersvergadering bijeen worden geroepen. Daarvoor geldt een wettelijke aanmeldingstermijn van vier weken. Ook de Europese Commissie (mededinging) moet nog goedkeuring verlenen aan de staatssteun.

Lufthansa, eigenaar van de Europese luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines en Eurowings, telt bijna 130.000 werknemers. Het is met Lufthansa Cargo tevens de grootste Europese vrachtvervoerder, met een omvangrijke vloot aan vrachtvliegtuigen. De omzet van de groep lag vorig jaar op meer dan 32 miljard euro.