Het verlies aan vrachtruimte varieert wel sterk per route, aldus de onderzoekers. Zo zijn er vrachtbestemmingen die 60% van de capaciteit hebben verloren. Andere hebben slechts een derde van de capaciteit ingeleverd vergeleken met een jaar geleden.

Routes

Vooral op de routes Europa – Afrika (-59%) en Europa – Latijns-Amerika (-60%) was het verval groot in beide richtingen. De markt tussen Noord-Amerika en Azië hield daarentegen de schade beperkt tot 17 à 19%. De vrachtcapaciteit tussen Azië naar Europa daalde intussen met 30 tot 32%, aldus Seabury.

De analist wijst er op dat de mondiale bellycapaciteit de komende tijd nog verder zal krimpen door het aan de grond houden van meer passagiersvliegtuigen, terwijl de capaciteit in vrachtvliegtuigen de laatste vier weken stabiel is gebleven. Er was aan het begin van dit jaar zelfs een stijging waarneembaar in het aantal vrachtvluchten.

Beladingsgraad omhoog

Seabury stelt verder dat de beschikbare ruimte de laatste weken scherper is gedaald dan het ladingaanbod en daardoor de beladingsgraad op vooral de vrachtvliegtuigen steeg.