De werkelijkheid was weerbarstiger. Spotters kwamen volgens de politie ‘massaal’ naar Schiphol. De geldboete, het horrorvirus: ze wogen niet op tegen de ultieme kans de 747 vast te leggen op de gevoelige plaat. En dat terwijl de foto’s van zondag vermoedelijk sprekend lijken op duizenden foto’s die de vliegtuigfans al thuis op hun computer hadden staan. Maar hier spreekt een volslagen leek op spotgebied.

Tegenstrijdig is het wel. Dat het kijken naar een vliegtuig vanuit een auto strafbaar is terwijl de mensenmassa die urenlang hutjemutje in dat toestel zat, ongecontroleerd de samenleving in verdwijnt. Maar een verstandige spotter spot nu thuis. De Boeing 747-fan kan eindeloos naar zijn favoriete vliegtuig speuren in Hollywood-producties. Goodfellas, Moonraker: het ding figureert in honderden speelfilms.

Want dat staat buiten kijf. De 747 is een iconisch transportmiddel. In de seventies was de karakteristieke bult van het toestel een bar, waar tussen de aangeschoten passagiers soms een pianist zat te pingelen. In die zorgeloze tijd wilden klasgenootjes de achternaam van uw NT-columnist nog weleens verbasteren tot ‘Jumbo Jet’.

Jumbo Jets. In het vrachtvervoer blijven ze actief. Lufthansa vliegt nog passagiers in de modernere Boeing 747-8’s. Twee 747-8’s gaan vanaf 2024 zelfs dienst doen als Air Force One, het toestel van de Amerikaanse president. Twee toestellen, oorspronkelijk bestemd voor een Russische airline, worden daartoe opgekalefaterd. Het resultaat wordt ‘incredible’, heeft president Trump beloofd.