De belangenbehartiger merkt op dat er voorbeelden te over zijn van vrachtvliegtuigen vol met levensreddende hulpmiddelen en apparatuur die niet mogen opstijgen. Dit vanwege ‘omslachtige bureaucratische processen’ voor bijvoorbeeld start- en landingsrechten en exploitatievergunningen. Volgens de belangenvereniging worden met die opstelling levens in gevaar gebracht.

Doorgaans zijn passagiersvluchten goed voor de helft van alle luchtvrachtvervoer wereldwijd. Maar door het coronavirus worden bijna geen passagiersvluchten meer uitgevoerd. Maatschappijen stellen volgens de IATA alles in het werk om aan de vraag naar luchtvrachtcapaciteit te voldoen, maar daarvoor is ook een soepelere houding van overheden nodig.

Snellere procedures

De organisatie roept onder meer om versnelde vrachtafhandelingsprocedures. Ook zou de bemanning van vrachtvluchten vrijgesteld moeten worden van quarantaineplichten, als zij niet in contact komen met mensen. Ook zou IATA graag zien dat bepaalde kosten, zoals parkeertarieven, worden weggenomen. Verder pleit de organisatie voor ruimere tijden waarop vrachtvluchten uitgevoerd kunnen worden.