Vrachtvluchten zijn volgens beleidsadviseur Rogier Spoel terecht uitgezonderd van het recente vliegverbod van de Nederlandse regering op onder meer China en Zuid-Korea. Maar op dit moment is er door bestaande formaliteiten nog steeds ‘fictief’ een groot tekort aan vrachtslots op Schiphol, terwijl er door het groot aantal annuleringen van passagiersvluchten in de praktijk voldoende ruimte beschikbaar is.

Volgens Evofenedex valt bijvoorbeeld door de laatste annuleringen 50% van de Nederlandse luchtvrachtcapaciteit van en naar China en Zuid-Korea weg voor de hightech- en farmaceutische producten. Ruimte voor extra vrachtvluchten is voor de achterban, maar ook voor de vrachtpositie van Schiphol van groot belang, zegt hij, ook op bestemmingen in Noord-Amerika.

Spoel vindt dat er nu te veel focus ligt op de passagiersvluchten, terwijl de logistiek schreeuwt om vrachtcapaciteit en de tarieven, die drie tot vijf keer hoger liggen dan normaal, dat financieel ook mogelijk maken.

Out of the box

Ook ACN vindt dat de autoriteiten coulant moeten omgaan met de slotregels, nu de vrachtmarkt vraagt om snelle flexibele oplossingen’, stelt haar directeur Maarten van As. ‘Zorg dat er zo snel mogelijk vrachtslots zijn, want dat plafond van maximaal 500.000 vliegbewegingen op Schiphol gaan wij dit jaar echt niet halen. Wij moeten naar een situatie waar wij slots van dag tot dag kunnen doorschuiven.’

De inzet van ACN is om een zo optimaal mogelijk logistiek netwerk in stand te houden op Schiphol en Maastricht Aachen Airport, nu de bellycapaciteit grotendeels is weggevallen. ‘Een beetje out-of-the-box-oplossingen. Dat vergt veel van iedereen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de files bij de vrachthandeling op Schiphol de komende tijd groeien. Mijn oproep aan de wegvervoerders is dan ook om een stukje begrip daarvoor te tonen en niet al te hard te mopperen als chauffeurs moeten wachten. Dit zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen.’

Crisisoverleg

ACN-directeur stelt dat de brancheorganisatie het kantoor op Schiphol met het oog op de uitgifte van de ACN-pas gewoon openhoudt, maar met een minimale bezetting. Alle (sectorraad)vergaderingen zijn voorlopig uitgesteld. Alleen de informatiesessie van aanstaande woensdag over deeltijd-ww gaat vooralsnog door.

Daarnaast beraadt de belangenbehartigers zich op alternatieve manieren van overleg en informatieverstrekking. Voor actuele informatie wordt daarbij verwezen naar de website www.acn.nl en LinkedIn-pagina. De belangenorganisatie zal volgende week ook een telefonisch corona-crisisoverleg-cargo (CCC) voor de voorzitters van de ACN-sectorraden opzetten ‘over operationele uitdagingen’ voor de gehele vrachtsector op Schiphol.