Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers. In een videoboodschap laat topman Pieter Elbers weten onder meer via natuurlijk verloop en pensioneringen banen te willen schrappen. Ook worden minder uitzendkrachten ingezet. Dat moet volgens hem voldoende zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Het schrappen van arbeidsplaatsen is een van de maatregelen die KLM direct heeft ingevoerd. Ook vermindert de luchtvaartmaatschappij per direct de investeringen met 300 tot 400 miljoen euro. Daarnaast voert de maatschappij kostenbesparingen door van 100 miljoen euro.

Werktijdverkorting

Over de werktijdverkorting voor personeel wordt nog overleg gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden. Dat geldt ook voor een voorstel om het uitbetalen van een winstdeling over 2019 aan werknemers op te schuiven naar oktober. Aanvankelijk zou die in april worden uitgekeerd. Ook wil KLM de uitbetaling van variabele beloningen voor de directie opschorten.

‘Als ik kijk naar waar we nu staan op vrijdag ten opzichte van waar we stonden op maandag, is er in vijf dagen ongelooflijk veel gebeurd’, zegt Elbers in de video. Vooral het Amerikaanse inreisverbod voor veel Europeanen heeft de toch al slechte vooruitzichten voor dit jaar verder verergerd.

30 tot 40% minder vluchten

Zo rekent KLM erop het aantal vluchten verder in te perken, met 30 tot 40%, in de periode van april tot en met juni. De inkomsten per vlucht kunnen daarbij nog harder dalen, waarschuwt de topman in de videoboodschap.

Vakbonden reageren kritisch op het voorstel, maar wijzen het niet bij voorbaat af. CNV noemt de werktijdverkorting een stevig offer. Bij de regeling is er namelijk nog altijd een verschil met het reguliere loon, dat KLM niet wil aanvullen. ‘Terwijl we niet weten hoelang deze crisis en werktijdverkorting gaat duren’, aldus onderhandelaar Kees Wallaard.

FNV Cabine wil eerst meer informatie van de luchtvaartmaatschappij over de maatregelen om een oordeel te kunnen vellen. Tegelijkertijd is de bond zich ervan bewust dat ‘we gezamenlijk besluiten moeten nemen nu KLM in zwaar weer terecht is gekomen’, reageert vakbondsbestuurder Birte Nelen.