De voorzitter vindt dat de omstreden taks, die woensdag wordt behandeld in de Tweede Kamer en in 2021 in moet gaan, moet worden geschrapt. ‘De heffing vertraagt verduurzaming in de luchtvaart, nekt mogelijk de luchtvrachtmarkt en levert het kabinet financieel minder op dan ze denkt’, aldus Lak. Hij pleit in een oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer voor een meer constructieve taks ‘die daadwerkelijk verduurzaamt en het gelijk speelveld behoudt’.

Europese taks

De ondernemersvereniging vindt het verder verstandig om met het oog op de negatieve effecten van het coronavirus op de luchtvaart allereerst ‘pas op de plaats te maken’ en in te zetten op een effectieve Europese taks onder de Green Deal voor de jaren 2022 of ’23. Volgens de branchevereniging draagt de vrachttaks niet bij aan verduurzaming van vrachtvluchten.

‘Dit omdat de stimulans om nieuwe, schonere vrachtvliegtuigen te gebruiken met de heffing verdwijnt. De heffingsgrond die het kabinet kiest, is het maximum startgewicht van een vrachtvliegtuig. Dat betekent dat nieuwe vliegtuigen, die veel minder CO2 uitstoten maar in de regel een veel hoger maximum startgewicht hebben dan oudere vliegtuigen, het zwaarst worden aangeslagen, aldus Lak.

Maastricht Airport

De vrachttaks brengt tevens de luchtvrachtsector ‘aan de rand van de afgrond’, stelt hij en het zet een rem op het vestigingsklimaat in Nederland. ‘De heffing alleen al gaat de luchtvrachtvoorzieningen op Maastricht Airport de das om doen. Daarnaast heeft de Raad van State al eerder grote zorgen geuit over het weglekeffect van vrachtvluchten naar buitenlandse luchthavens door deze maatregel. Tevens zit de sector door de verspreiding van het coronavirus en het schrappen van vluchten al dichtbij een knock-out voor een groot deel van de voorzieningen in Nederland.’

Bovendien gelooft Evofenedex niet dat het kabinet met de luchtvaarttaks de beoogde jaarlijkse 200 miljoen euro, waarvan 12 miljoen bij de vrachtmaatschappijen, zal ophalen. ‘Door de vrachtheffing zullen veel vluchten verplaatst worden naar het buitenland, waar geen heffing op vrachtvluchten is. Omdat de totaalopbrengst is gebaseerd op het aantal vluchten met vrachtvliegtuigen in Nederland, en er geen rekening is gehouden met het weglekeffect, zal de opbrengst voor de schatkist simpelweg lager uitvallen.’

Moetje

Luchtvrachtkoepel ACN is ook faliekant tegen de belasting op vrachtvluchten. ‘Deze belastingmaatregel lijkt een ‘moetje’ te zijn geworden om de afspraken uit het regeerakkoord van 2017 na te komen’, stelt directeur Maarten van As van ACN.

‘Als je met de kennis van nu naar dit dossier kijkt, dan zie je dat invoering van deze belasting nergens goed voor is. Deze belasting zal, gecombineerd met het al jarenlange tekort aan slots op Schiphol, er alleen maar toe leiden dat logistieke partijen Nederland niet meer als basis zien voor hun activiteiten. Als de nadelen dan zo overduidelijk zijn, en de voordelen zo onduidelijk, dan moet je als kabinet dingen durven te heroverwegen.’

Hij wijst ook op een weeffouten in de wetgeving. Zo is de grondslag, het maximale startgewicht van het vrachtvliegtuig, wat ACN betreft bijzonder. ‘Ook als het vliegtuig leeg vertrekt wordt er wel belasting geheven, terwijl vracht vervoert in de ‘belly’ van passagiersvliegtuigen niet wordt aangeslagen.’