Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers over 2019, die de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep heeft gepresenteerd. De vrachtomzet over het gehele fiscale jaar 2019 lag met 2,15 miljard euro bijna 8% onder dat van 2018. Bij het regulier vrachtvervoer (lijndiensten) was het inkomstenverlies met 9% naar 1,84 miljard euro nog iets groter.

AF-KLM vervoerde in totaal vorig jaar 1,1 miljoen ton, wat een bescheiden verliespercentage van 2,3% opleverde vergeleken met het jaar daarvoor. De beladingsgraad op de beschikbare vrachtcapaciteit nam met een vergelijkbaar percentage af naar 58%.

De werkelijke financiële pijn kwam uiteindelijk vanwege de dalende tarieven, door de overcapaciteit en mindere vraag op de mondiale luchtvrachtmarkt. Daardoor was er over het gehele jaar sprake van een forse afname (10,7%) van de gemiddelde opbrengst per beschikbare tonkilometer (marge) voor de Frans-Nederlandse vrachtdivisie.

Belly-capaciteit

AF-KLM wijt de slechte vrachtcijfers in een toelichting op de cijfers vooral aan ‘substantiële toevoegingen aan de vrachtcapaciteit’ vorig jaar. Dat leidde tot de ‘slechtste ontwikkeling van de vervoerscapaciteit’ van de laatste tien jaar, concludeert de directie.

Die extra vrachtruimte kwam geheel voor rekening van meer belly-capaciteit op de passagiersvliegtuigen van de luchtvaartgroep en werd vooral gedreven door ‘een opportunistische groeistrategie na de sterke groei van de vrachtmarkt in de tweede helft van 2017 en het gehele boekjaar 2018’, aldus de top van de luchtvaartgroep. ‘Dat leverde Air France-KLM een substantiële (belly)-overcapaciteit op in 2019, vooral op de routes tussen Europa en Noord-Amerika.’

De directie van AF-KLM voegt eraan toe dat de vrachtmarkt tijdens de jaarwisseling meer dan veertien achtereenvolgende maanden dalende vrachtvolumes liet zien. Vooral de mindere vraag uit onder meer de Aziatische exportindustrie en de automotive-sector had een negatieve impact op de vervoerscijfers, stelt de luchtvaartmaatschappij. Daarbij werd er overigens door de groep geen marktaandeel ingeleverd in de mondiale luchtvrachtmarkt, wordt eraan toegevoegd.

Actieplan

AF-KLM wil het tij op vrachtgebied dit lopende boekjaar keren door de gemiddelde beladingsgraad ‘te behouden en te verbeteren’. Tevens wordt via een nieuw ‘omzet actieplan’ voor 2020 ingezet op weer ‘groeiende inkomsten’.

Het vrachtbedrijf van Air France-KLM presenteert zelf geen winst- en verliescijfers, maar levert sinds 2017 een niet nader genoemde directe bijdrage aan de business unit passagiersnetwerk van de groep. Die divisie zag het bedrijfsresultaat vorig jaar met een kwart afnemen naar 749 miljoen euro op een omzet van ruim 23 miljard euro. Iets minder dan 10% van die inkomsten komt tegenwoordig voor rekening van de vrachtactiviteiten.

De slechte vrachtprestaties en een hogere brandstofrekening worden door AF-KLM opgevoerd als reden voor het mindere resultaat, waarbij eraan wordt toegevoegd dat zonder kostenbesparingen de afname hoger was uitgevallen.

Slechte start 2020

KLM Cargo is slecht begonnen aan het nieuwe boekjaar. Het vrachtbedrijf zag het vervoer in de maand januari met 3,4% dalen en de beschikbare capaciteit met 2,7%. De beladingsgraad kwam daardoor uit op 61,9%, een verlies van een halve procentpunt.

KLM geeft geen toelichting op de maandelijkse vervoerscijfers, maar waarnemers schrijven de verdere afname deels toe aan het verlies van een B747-400ERF voor meer dan de helft van de maand januari. Het vrachtvliegtuig werd door de Argentijnse autoriteiten op 13 januari vastgehouden – nadat er 82 kilo cocaïne aan boord werd aangetroffen – en bijna twee weken vastgehouden. Daarmee verloor KLM voor een groot deel van de maand een kwart van zijn freightercapaciteit.

Zusterbedrijf Air France Cargo wist in januari ongeveer 3% meer vervoer af te wikkelen, terwijl de capaciteit een sprong maakte van 6,7%. Ondanks deze keurige groeicijfers daalde de beladingsgraad ook bij het Franse vrachtonderdeel met 1,7 procentpunt. Daardoor zakte de benuttingsgraad naar ruim 46%.

De optelsom van alle vrachtactiviteiten binnen het Frans-Nederlandse vrachtbedrijf leverde een vervoersverlies van 0,6% op bij een capaciteitsgroei van 2%. De beladingsgraad eindigde op 53,6% (-1,4 procentpunt). Volgens topman Pieter Elbers van KLM was de impact van het coronavirus nog niet zichtbaar in de vervoerscijfers over januari, maar zullen de gevolgen van het virus in de komende maanden duidelijk sporen achterlaten in de transportstatistieken van de airline.