Ik lees in dagblad Trouw dat ‘als de luchtvaart haar stikstofuitstoot niet terugbrengt, de sector niet verder kan groeien’. Het artikel vervolgt: ‘Met dit advies zet de Commissie Remkes de luchtvaartplannen van het kabinet eigenlijk op losse schroeven. De opening van Lelystad Airport wordt daardoor nog onzekerder. De stikstofuitstoot van de luchtvaart is echter beperkt. Het RIVM becijfert die op 0,1% van de totale uitstoot.’

Als Lelystad Airport niet open kan, dan zal de luchtvrachtsector de rekening hiervoor betalen, is mijn stellige overtuiging. Concreet betekent dit dat er geen ruimte op onze mainport vrijkomt – vakantievluchten op Schiphol zouden immers worden verplaatst naar Lelystad Airport – om extra vrachtvluchten te accommoderen op onze mainport. Die groei in vrachtvluchten is broodnodig voor de rol van Schiphol als belangrijke vrachtdraaischijf in Europa.

Voor onze economische groei is in mijn ogen dat scenario van een gesloten Lelystad Airport desastreus. Al die vakantievluchten blijven immers op Schiphol en dragen niet echt bij aan de vitaliteit van onze economie.  Ze dragen wel bij aan het plezier dat alle waarde toevoegende medewerkers van bedrijven in Nederland, zich één- of tweemaal per jaar getroosten. Van vliegschaamte hebben we hier in Nederland nog niet veel last als ik even de CO-2 mijdende medeburgers buiten beschouwing laat.

Als ik met bedrijven in de Brainport Eindhoven praat, komen ook de zorgen rond de toekomst van Schiphol als vrachthub ter sprake. Even wat feiten: De rol van Brainport Eindhoven voor de Nederlandse economie is onveranderd groot. Op de vijf kernindicatoren economische groei, toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit, innovatie en werkgelegenheid scoort de regio Eindhoven substantieel boven het Nederlands gemiddelde.

De regio genereert ook veel internationale luchtvracht. De hi-tech-goederen uit Eindhoven zijn wereldwijd erg gewild vanwege de unieke hoogwaardige technologie. De gefabriceerde producten hebben ook een hoge urgentie, aangezien de productieprocessen nogal complex zijn. Ook speelt een rol dat JIT (just-in-time) logistieke processen in bijvoorbeeld de automotivesector erg belangrijk zijn. De voorraden in de supply chain dienen immers zo laag mogelijk te zijn omwille van onder andere het kapitaalbeslag en het snel kunnen inspelen op veranderende technologie.

Als luchtvrachtsector Nederland wil je deze belangrijke output van hoogwaardige producten zo goed mogelijk faciliteren. Dit is natuurlijk mogelijk vanuit de luchthavens van Brussel, Luik of Luxemburg. Maar dat betekent dat wij de logistieke hubfunctie van Schiphol, waar we decennialang in Nederland hard aan hebben gewerkt, ondergraven. En dit is op zijn minst een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Misschien moeten wij voor de toekomst dan ook meer naar de regio kijken. Even out of the box: misschien is een vrachthub Mainport Eindhoven Airport een idee? Of ga eens kijken in Maastricht Aachen Airport.

John Klompers, transportanalist