De acquisitie past tevens goed in de digitale transportstrategie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Op logistiek gebied moeten daarvoor het Rotterdamse Portbase en Cargonaut de ingrediënten op datagebied aanleveren. Inzet is daarbij een snellere data-uitwisseling voor de goederenstromen op de twee mainports, stelt directeur Nanne Onland (47) van Cargonaut.

Het wordt dus een spannend jaar voor Cargonaut?

Dat klopt. Allereerst ligt er het initiatief van de overheid voor een landelijke data-infrastructuur op logistiek gebied, dat wij samen met Portbase vorm moeten geven. Dat moet je niet zien als een fusie van de twee bedrijven, maar eerder als een samenwerking van de bestaande haven- en overheidsplatformen via een grote digitale stekkerdoos. Daarnaast is het zaak om als logistiek Nederland concurrerend te blijven. Dat betekent dat wij steeds meer transactiekosten uit de transportketen moeten halen. Dat kan alleen door meer, sneller en slimmer data digitaal te delen en ketenprocessen en controles te vergemakkelijken en te vereenvoudigen. Data wordt eigenlijk steeds meer een nutsvoorziening en ‘mission critical’. Dat vergt uniforme protocollen en een gestandaardiseerde manier van werken. Dan is het goed dat de eigenaar van Cargonaut een publieke instantie wordt. Als databedrijf kunnen wij zelf niet voor marktmeester spelen.

Tekst loopt door onder foto.

Nederland zet dus op digitaal vlak een tandje bij, maar de praktijk is vaak weerbarstig. We praten op Schiphol al jaren over een papierloze luchtvrachtketen, maar bedrijven blijven toch papier omarmen.

Die vrijblijvendheid van de laatste jaren gaat er uiteindelijk wel een beetje van af. Maar ik spreek hier liever van vrijheid in gebondenheid, want je gaat op zoek naar een formule die voor iedereen past en voordelen biedt. Dat moet ook, want je wilt sneller en beter de vrachtdata delen en zoekt gezamenlijk naar synergie. Daarvoor is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de zes vrachtafhandelaars op Schiphol hun aan- en afvoerbeleid en processen op een lijn brengen. Je ziet dat bijvoorbeeld al in Rotterdam op de Tweede Maasvlakte gebeuren bij de overslagbedrijven. Daar is in gezamenlijkheid tegen de aanleverende marktpartijen gezegd ‘zo doen wij het en daar heeft iedereen zich aan te committeren anders kom je er niet op de terminals’. Dat wordt ook voor de vrachtafhandeling op Schiphol het voorbeeld. Wanneer wij daar zijn? Dat kan ik nog niet zeggen, maar wij moeten ervoor zorgen dat Schiphol uiteindelijk een beter grondproduct biedt dan de andere luchthavens in de EU. Daar wordt uiteindelijk de slag om de klant uitgevochten en niet in de lucht.

Dat klinkt ambitieus, misschien wel te ambitieus?

Iedereen is het er wel over eens dat de aan- en afvoer op Schiphol voorspelbaarder en transparanter moet. Er zou feitelijk niets meer mogen arriveren op de luchthaven waarover de betrokken partijen niet van te voren zijn geïnformeerd. Dat betekent beter data-delen zodat iedereen het werk efficiënter kan uitvoeren. Dat past ook bij de ABC-doelstelling van onze Douane: afdracht, bescherming en concurrentievermogen.

Is dit toekomstmuziek?

Zeker niet. Wij zijn met de overheid en marktpartijen al bezig met pilots. Het gaat daarbij om digitale vrachtcorridors op de trajecten Mumbai Shanghai, Hongkong, Singapore en mogelijk binnenkort Guangzhou. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de markt te voorzien van een van tevoren ingevulde aangifte voor een zending. Wij mikken straks op een werkwijze waarbij de data er al is voordat het pakketje arriveert. Dat wordt de nieuwe manier van aanleveren. Dat is ook noodzakelijk als wij een logistiek antwoord willen hebben op de e-commerce en bedrijven als Amazon en Alibaba.

Nederland heeft de fysieke ruimte toch niet om die pakketbedrijven te accommoderen?

Klopt, maar het gaat er in de eerste plaats om wie de regie gaat voeren over die ladingstromen. Door in te zetten op data-delen krijgen wij beter inzicht en kunnen wij als Nederland selectief beleid gaan voeren welke goederen wij wel en niet hier willen hebben en daar de beschikbare fysieke infrastructuur op afstemmen. Verder maakt het ons als gateway voor de Chinese import in Europa een stuk efficiënter.

Hoezo?

De Chinezen rollen letterlijk van hun stoel als ze horen dat de Nederlandse Douane, goed voor ongeveer 3 tot 4% van al het douane-personeel in de EU, rond de 30% van alle ‘cross border’-goederenstromen uit China in Europa verwerkt. Dat maakt van Nederland een belangrijk land voor China. Met ons nieuwe digitale platform kunnen wij die distributierol versterken en de e-fast gateway van Europa worden.