De hoofdoorzaak van dat verlies is volgens de vorig jaar aangetreden nieuwe Schiphol-topman Dick Benschop het grote verlies aan vrachtvluchten door een strikte handhaving van de zogeheten slotregels (toewijzing van vluchten). Dat aangescherpte beleid heeft Schiphol de afgelopen twee jaar meer dan een vijfde van het aantal vrachtvluchten gekost.

Benschop noemt de situatie in luchtvrachtsector in zijn nieuwjaarsspeech momenteel ‘kritiek’ en stelt verder dat het forse verlies aan vrachtvolume op de derde vrachtluchthaven van Europa snel ‘om extra aandacht vraagt’. Daarmee lijkt hij geheel te breken met het beleid van zijn voorganger Jos Nijhuis, die nauwelijks aandacht had voor de problemen in de vrachtsector, die toch goed zijn voor een kwart van de toegevoegde waarde van Schiphol.

Nijhuis zette juist volop in op de komst van prijsvechters op de luchthaven en werd daarin nauwelijks geremd door het verantwoordelijk ministerie van Infrastructuur. Van een selectiviteitsbeleid, dat de positie van de vrachtsector en de vrachtvluchten moest waarborgen, was alleen op papier sprake.

Benschop weet dat hij snel moet ingrijpen anders dreigt straks na het verlies aan vrachtvluchten ook de uittocht van expediteurs en eventueel leegstand voor de opslagloodsen op de luchthaven, een belangrijke bron van inkomsten voor het vastgoedbedrijf Schiphol. Benschop is dan ook in overleg met de overheid ‘om de vrachtsector zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen’.

Het gaat daarbij onder meer om het vaststellen van een jaarlijks quotum aan vrachtvluchten voor Schiphol. Dat moet op termijn uitkomen op een percentage van 3,5 tot 4% van alle vliegbewegingen op de luchthaven. In 2019 was dat aantal gezakt naar het bedenkelijk niveau van 2,9% van alle 500.000 vliegbewegingen op de luchthaven.

Een ander probleem voor Benschop dit jaar zijn de plannen van het ministerie van Financiën voor een taks op vrachtvluchten. Dat moet de schatkist in 2021 rond de elf miljoen euro opleveren. Omgerekend zou dat neerkomen op een extra rekening per vrachtvlucht van rond de 1400 tot 1500 euro. Daarmee zou de luchthaven zich in Europa geheel uit de markt prijzen en zou het belastingplan ook het initiatief van de luchthaven voor een vrachtquotum doorkruisen.

Het een (vrachtquotum) kan niet los gezien worden van het ander (geen vrachttaks) om Schiphol weer aantrekkelijk te maken voor de internationale luchtvrachtsector. Dat Benschop tijdens de nieuwjaarsreceptie geen aandacht vroeg voor de fiscale bedreiging van de vrachtvluchten, is dan ook een gemis.

Maar hopen dat de Schiphol-topman dat onderdeel heeft gereserveerd voor het stille lobby-werk. Per slot van rekening kent hij als voormalig PvdA-politicus en staatssecretaris (Buitenlandse Zaken) als geen ander de weg in politiek Den Haag.