In 2018 lag de vrachtoverslag nog op ruim 1,7 miljoen ton. De mainport heeft in amper een jaar tijd ruim 100.000 ton aan lading verloren. In 2018 daalde het vrachtvolume ook al, maar de afname was met 2,5% nog bescheiden te noemen.

Volgens Schiphol-topman Dick Benschop heeft de luchtvrachtsector op Schiphol extra aandacht nodig en is de situatie ‘kritiek’. De afname van het volume heeft te maken met het verminderen van het aantal vrachtvluchten met 11,5% vorig jaar. Dat komt bovenop de daling van ruim 10% in 2018. Daarmee heeft Schiphol in de afgelopen twee jaar circa een vijfde van de vrachtvluchten verloren.

Vrachtquotum

Het verlies aan vrachtvluchten heeft te maken met een verscherpt handhavingsbeleid bij het toewijzing van slots aan maatschappijen. Daardoor heeft een groot aantal luchtvaartbedrijven hun historische vliegrechten op Schiphol moeten inleveren de laatste twee jaar.

Benschop zegt in overleg te zijn met de overheid om de vrachtsector zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. Het gaat daarbij onder meer om het vaststellen van een jaarlijks quotum aan vrachtvluchten voor Schiphol. Dat moet op termijn uitkomen op een percentage van 3,5 tot 4% van alle vliegbewegingen op de luchthaven. Voor 2019 ligt dat percentage vrachtvluchten rond de 2,9%.

Duurzaamheid

Benschop riep tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het luchthavenbedrijf het kabinet op om snel duidelijkheid te geven over de mogelijke groei voor de luchtvaartsector. ‘Geef perspectief, dan gaan we samen aan de slag met minder hinder en meer duurzaamheid’, zei hij tijdens de bijeenkomst van de luchthavenbeheerder.

Volgens de president-directeur wordt 2020 met het oog op een besluit rond de groei een ‘cruciaal jaar’ voor de Nederlandse luchtvaartsector. ‘De tijd dringt, er staat veel op het spel en de urgentie is hoog.’

Belofte

Benschop wil dat de regeringscoalitie daarbij de belofte uit het regeerakkoord waarmaakt. ‘Leg de verbinding met de middengroepen in de samenleving en verwar de flanken niet met de meerderheid.’

De luchthaven en de sector moet daarbij volgens Benschop verder inzetten op duurzaamheid. ‘Voor de luchtvaart geldt dat meer van hetzelfde niet gaat.’ Het gaat volgens de topman om ‘anders, duurzaam vliegen’ met schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen en duurzame brandstoffen.

Schiphol wil daarbij dit decennium emissie-neutraal worden. ‘Dit kan alleen lukken als innovatie, investeringen en beleid elkaar versterken. Dat is nu nog niet het geval’, aldus de president-directeur. Hij hoopt dat er snel een Europese aanpak komt die een internationale verplichting oplegt tot bijmenging van duurzame brandstoffen.