Normaliter laat het aanbod over oktober al een forse stijging zien, maar  Singles Day, Black Friday, Cyber Monday en Kerstmis lijken deels aan de vrachtruimte van de luchtvaartmaatschappijen voorbij te zijn gegaan als naar de statistieken van de belangenbehartiger wordt gekeken.

Vrachtaanbod

Het vrachtaanbod over de maand oktober daalde met 3,5%, terwijl de beschikbare capaciteit met 2,2% steeg, aldus topman Alexandre de Juniac van de IATA. Dat zorgde voor een daling van de benuttingsgraad in de luchtvracht van 2,8%. In het internationaal segment lag de afname op 4% iets hoger, tegen een vermindering van 4,4% in de maand september. De voormalige president-directeur van Air France KLM wijst er verder op dat 2019 de annalen in zal gaan als het zwakste jaar sinds de economische crisis van 2010/2011.

De analisten van de IATA wijzen er verder op dat de vraag in de luchtvrachtmarkt zwak blijft ofschoon het niet zo slecht was als in september van dit jaar, toen de afname op 4,4% lag. In totaal heeft de sector nu twaalf maanden van krimp achter zich. Daarnaast groeit al bijna anderhalf jaar de beschikbare vrachtruimte sneller dan de vraag naar capaciteit, aldus de experts van de IATA.

De Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen zagen in oktober het aantal verkochte vrachttonkilometers stijgen met 12,6% en waren daarmee de uitzondering in de transporttabellen van de IATA. De Europese concurrenten zagen het vrachtvervoer met 1,5% afnemen tegen 3,3 % in september, terwijl in Noord-Amerika de carriers 2,4% minder vrachtkilometers verkochten. Het grootste verlies is voor de Aziatische luchtvaartmaatschappijen. Die zagen het vrachtvervoer met 5,3% slinken.

Kilotarief

Analisten als het Nederlandse WorldACD hebben eerder al gewezen op de grote kans dat het winterseizoen dit jaar niet de tegenvallende vervoerscijfers van de eerste negen maanden kan repareren. Ofschoon ook WorldACD qua volume een lichte verbetering ziet in oktober vergeleken met de maand september, is het afgezet tegen oktober 2018 in kilo’s afgenomen met 5%. Dat is aanzienlijk meer dan het verlies van 3,5% in tonkilometers die de IATA in het maandrapport heeft genoteerd. Behalve het volumeverlies is het verlies aan marge (gemiddelde opbrengst) dramatisch gedaald, aldus de Nederlandse analist. Het gemiddeld kilotarief in de markt lag op 1,76 dollar per kilo.

Samen met het volumeverlies resulteerde dat in een afname van de omzet bij de luchtvaartmaatschappijen van rond de 16% in de maand oktober vergeleken met dezelfde maand in 2018. Ook qua beladingsgraad heeft de mondiale luchtvrachtvloot met een verlies van 3,6% meer terrein verloren dan in de cijfers van IATA (-2,8%), stelt WorldACD. Daarbij wisten van de grootste twintig luchthavens op het gebied van vrachtexports in de wereld, slechts het Chinese Guangzhou (+16%) en Shanghai (+3%) een groter ladingaanbod te verwerken.

Alleen in niches (special cargo zoals het vervoer van farmaceutica, vis en hi-tech wist de luchtvrachtsector nog enige groei (+2,7%) te bereiken vergeleken bij een volumeverlies van 8,2% in grote segment van general cargo. Het transport van high-tech goederen steeg met 13% in oktober, terwijl het luchttransport van farmaceutica (+8%) en vis (+6%) het ook goed deden. Het totale vervoer van bederfelijke goederen liet echter een lichte krimp zien van 1%. Dat laatste kwam hoofdzakelijk doordat het intercontinentale bloemenvervoer tegenvallende vervoerscijfers produceerde (-3%), aldus WorldACD.

KLM

De slechte cijfers van IATA en WorldACD zijn ook terug te vinden in de november-statistieken van AF-KLM Cargo. Zo daalde het afgelegde aantal vrachttonkilometers van de groep met 2%, terwijl de beladingsgraad met nog één maand te gaan, 2 procentpunt zakte naar 57,9%. Over de maand november zag het Franse onderdeel het vervoer met ruim 5% dalen en kwam de beladingsgraad (-5,2 procentpunt) uit op bijna 55%. Over de eerste elf maanden stevende de benuttingsgraad (-1,6%) verder af richting de 50%-grens. KLM leed dit jaar het meeste vrachtverlies (-3,3%). De beschikbare vrachtruimte steeg daarbij nauwelijks (+0,3%), maar zorgde voor een afnemende beladingsgraad van 64,5% (-2,5 procentpunt). Over de maand november leverde het vrachtvervoer van de KLM 2% in, terwijl de beladingsgraad op 68% (-2,2 procentpunt) bleef steken.

Niet iedereen klaagt over de dalende luchtvrachtprijzen. Verladers kunnen er hun voordeel mee doen, stelt DB Schenker. Volgens Asok Kumar, hoofd Air Freight Americas van de Duitse expediteur, biedt de overcapaciteit ‘goede prijzen’ in de luchtvracht en volop kansen om voor 2020 goedkoop capaciteit in te kopen. Het kan er daarbij toe leiden dat meer ladingaanbieders de mogelijkheden van  luchtvracht zullen gaan ontdekken, aldus Kumar.