Het idee is om dat te doen door luchtvracht die met vrachtvliegtuigen van Schiphol of Maastricht Airport vertrekt stevig te belasten. Vracht in de belly van passagiersvliegtuigen blijft onbelast. Zo ontstaan vreemd genoeg twee soorten vracht: onbelaste vracht in de belly van passagiersvliegtuigen en belaste vracht in vrachtvliegtuigen. Een vreemde keuze.

Nog iets anders: de belastingheffing wordt gebaseerd op het totale startgewicht (‘Maximum Take off Weight’) van een vrachtvliegtuig en niet op de werkelijke belading aan boord. Dus zelfs als een toestel leeg is, moet de maatschappij de volle mep betalen. Ik denk dat u het met me eens bent dat dit een zeer onevenwichtige vorm van belasting is. Bovendien komt de opbrengst van deze heffing niet terug bij de sector om te verduurzamen maar in de schatkist, de zogenaamde Algemene Middelen.

De voorgestelde belasting op luchtvracht zal mijns inziens niet alleen niets opleveren om de industrie te verduurzamen, maar het zal het Europese level playing field voor de Nederlandse luchtvrachtsector flink uit het lood slaan. De belasting zal in een aantal gevallen blijkens eerdere berekeningen kunnen leiden tot een verdubbeling (!) van de luchthavengelden voor vrachtvliegtuigen. Achter op een bierviltje kan dat worden uitgerekend: 11 miljoen euro op ongeveer achtduizend vertrekkende vrachtvliegtuigen is al gauw 1375 euro per toestel. Dat schaadt de gehele sector, maar zeker Maastricht Airport dat moet concurreren met het luchtvrachtbelastingvrije België en Duitsland direct om de hoek.

Nederland zal verder met ingang van 2021 het enige land in de wereld zijn dat een belasting heft op vrachtvliegtuigen als dit plan van staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) doorgaat. Daarbij is hij een gewaarschuwd man. Niet voor niets heeft de Raad van State eerder het ministerie gewezen op de negatieve gevolgen van een vrachttaks. Zo kunnen ladingstromen door het prijsgevoelige karakter van de bedrijfstak makkelijk worden verlegd naar buitenlandse luchthavens. Dit was dan ook de reden waarom er tien jaar geleden door de voorgangers van Snel werd afgezien van een taks op luchtvracht. Aan die situatie is volgens mij niets wezenlijks veranderd. Behalve dat er sinds twee jaar sprake is van een tekort aan slots op Schiphol met als gevolg een flinke afname van het aantal vrachtvluchten op de luchthaven.

Wij hebben als belangenbehartiger voor de Nederlandse luchtvrachtsector al eerder laten weten dat een vliegbelasting alleen acceptabel is als deze op Europees niveau wordt geheven wordt. Anders zal dit de Nederlandse luchtvrachtsector ernstig schaden. VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra liet vorige week tijdens het Luchtvrachtcongres van Nieuwsblad Transport heel duidelijk weten dat ‘de luchtvrachtsector de pisang is als dit wetsvoorstel wordt aangenomen’. Gelukkig nemen hij en zijn partijgenoot Helma Lodders, verantwoordelijk voor Financiën, dit dossier erg serieus. Dijkstra gaf tijdens het congres ook nog aan dat het om geld gaat dat op dit moment eigenlijk helemaal niet nodig is voor een sluitende Rijksbegroting.

Goed nieuws lijkt ook dat Snel er heel serieus mee bezig is om de vliegbelasting Europees aan te pakken. Maar besluitvorming op Europees niveau kost tijd. Veel tijd. Dat weten we allemaal. Ik wil het kabinet dan ook oproepen de gehele vliegbelasting uit te stellen tot invoering op Europees niveau mogelijk is en 2021 voorlopig los te laten. En maak er dan meteen een heffing van die wordt teruggeleid naar de sector om er écht mee te verduurzamen. Net als bij de vrachtwagenheffing het geval is.