De luchtvaartspecialisten Cem Laçin (SP) en Remco Dijkstra (VVD) in de Tweede Kamer schaarden zich tijdens het debat met de luchtvrachtsector voor de volle 100% achter de plannen van Schiphol om volgend jaar al een apart quotum voor vrachtvluchten in te stellen. Volgens Lacin tekenen zich binnen de Tweede Kamer zelfs de contouren af van een Kamermeerderheid voor de vrachtpool. Alleen GroenLinks, PvdA en D66 lopen niet warm voor de plannen, stelt hij.

Een vrachtpool is volgens Dijkstra ‘hard nodig’ om het verdere verlies aan vrachtvluchten te stoppen en voor de lange termijn ‘zekerheid’ te bieden aan de sector. ‘Wij verdienen met de luchtvracht in Nederland veel geld en dat mogen wij niet verloren laten gaan’, aldus VVD’er. Hij wijst er in die context ook op dat de geplande taks voor vrachtvliegtuigen voor 2021 een slecht plan is, gedreven door ‘de spreadsheets van de boekhouders van het ministerie van Financiën’.

Cem Laçin en Remco Dijkstra tijdens het luchtvrachtcongres (tekst loopt door onder foto).

De laatste twee jaar is het aantal vrachtvluchten op Schiphol met meer dan 20% gedaald en uitgekomen onder het niveau van 3% van alle vliegbewegingen op de luchthaven. Volgens Laçin zijn nu ‘snel en structureel maatregelen’ nodig om het tij te keren. ‘Ik ben het niet vaak eens met de VVD, maar op het gebied van de vrachtpool staan wij op één lijn. Het gaat om de bereikbaarheid en banen op Schiphol. De vrachtpool biedt dat. Daarvoor moeten wij dan ook aandacht vragen in de Kamer. Laten we het samen gaan regelen binnen het huidige aantal van 500.000 vluchten.

Gefaseerde groei

Volgens Maaike van der Windt, directeur Aviation en Cargo bij Schiphol, is de inzet van de luchthaven bij de vrachtpool allereerst ‘het behoud van het huidige niveau’ van vrachtvluchten zodat dit volgend najaar niet verder daalt’. Op termijn moet dit plan resulteren in een gefaseerde groei van het aantal vrachtvluchten naar 3,5 tot 4% van alle bewegingen op Schiphol.

Volgens luchtvaartjurist Frans Vreede zijn er juridisch geen obstakels voor een vrachtpool. ‘De EU maakt het zelfs mogelijk via het onlangs goedgekeurde verkeersverdelingssysteem voor Lelystad Airport. Ook concurreren vrachtvluchten niet met passagiersvluchten zoals ook bijvoorbeeld een truck niet concurreert met een touringcar.’