Hoe anders is dit nu! De patstelling waarin we terecht zijn gekomen op Schiphol met een uitstel van de opening van Lelystad Airport, het nijpende tekort aan vrachtslots op Schiphol en een dreigende taks op vrachtvluchten, verlamt de luchtvaart en de daaraan gerelateerde luchtvracht. Het plan was ooit om Lelystad Airport de vakantievluchten van Schiphol te laten overnemen. Dit zou de zo noodzakelijke ruimte op Schiphol creëren voor de groei van intercontinentale vluchten, inclusief de mogelijkheid om meer vrachtvluchten toe te staan om de logistieke spilfunctie die Nederland (nog) heeft te versterken.

Het is dan ook zeer zorgelijk om in Het Financieele Dagblad te lezen dat dit onderwerp een speelbal van de politiek is geworden. Kiezers van de ChristenUnie, die wonen in de routes van Lelystad Airport, zouden hier immers tegen zijn. Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Zouden de inwoners van Groningen, eerst van hun gas beroofd, nu echt zitten te wachten op windturbineparken of zonne-energieparken die het oude grasland doen verdwijnen onder hectares aan zonnecellen? Zitten de inwoners van Noord-Brabant, waar meer varkens en kippen huizen dan inwoners, te wachten op alle vervuiling die dit met zich meebrengt?

En dan is er ook nog eens de vrachttaks voor vrachtvliegtuigen waarmee het kabinet in 2021 wil komen. Volgens verladersorganisatie Evofenedex zou die fiscale maatregel leiden tot een verhoging van de havengelden op Schiphol van meer dan 100% per vrachtvlucht. De Nederlandse vrachtkoepel ACN vreest dan ook voor het ‘weglekken’ van vrachtstromen over de grenzen door de vrachttaks. Je vraagt je langzaam af of er nog enige regie is in politiek Den Haag en dan met name bij regeringspartij VVD. Het is zoals bij het autorijden. De maximale snelheid van 100 kilometer per uur wordt een feit onder druk van de stikstofuitspraak zodat we weer kunnen bouwen. Andere partijen roepen zelfs al om 90 of zelfs 80 kilometer als maximumsnelheid.

Het is een beetje roepen in het land der blinden geworden. Zonder enig inzicht wat al deze maatregelen voor bijvoorbeeld Schiphol, de logistiek, de economie en ons verdienmodel betekenen. Is er dan niets aan de hand? Ja, natuurlijk hebben we een probleem met het klimaat en vervuiling van ons leefgebied. Ik verwacht echter van onze leiders een visie hierop en maatregelen die correct en goed onderbouwd zijn, compleet zijn en duidelijkheid verschaffen aan iedereen – vooraf. Pas dan moet je besluiten nemen die een breed draagvlak hebben. Ik heb nu het gevoel dat er in paniek maatregelen worden genomen door het kabinet, waarvan zij de gevolgen niet kunnen overzien.

John Klompers, vrachtanalist