Schiphol zag het aantal vrachtvluchten in dat tijdsbestek dalen met ruim 3.200 naar 11.901. Dat komt neer op een verliespercentage van maar liefst 21,2%. In de vrachtvolume leverde die kaalslag aan vrachtvluchten een verlies van 180.000 ton (-12%) op dat de vrachtafhandelaars zijn misgelopen op de luchthaven. Die 180.000 ton is meer dan de complete overslag van de tweede vrachtluchthaven van Nederland, Maastricht Aachen Airport. Het verlies aan tonnage is ook de reden dat de meeste afhandelaars op Schiphol dit jaar weer rode cijfers schrijven.

Vergeleken met de eerste tien maanden van vorig jaar lag het verlies aan vrachtvluchten dit jaar met bijna 12% een stuk lager. De mindere afname is toe te schrijven aan het feit dat vorig jaar al het tekort aan vrachtslots op Schiphol door het strikte handhavingsbeleid al een negatief effect had op de vervoerscijfers van de luchthaven.

IJkpunt

Oktober 2017 is de laatste maand waar de vrachtsector voor het laatst zonder het striktere handhavingsregime van de slotcoördinator vrachtvluchten kon uitvoeren op Schiphol. In het winterseizoen van 2017, dat altijd begint in november, werd onder druk van de het bereiken van de maximale grens van 500.000 vluchten per jaar op de luchthaven, een meer strikt beleid ingevoerd op de luchthaven.

Daardoor verloor een groot aantal vrachtmaatschappijen een deel van hun historische rechten op Schiphol. Het maakt derhalve de oktobermaand van 2017 het beste ijkpunt om de gevolgen van twee jaar schaarste aan vrachtslots op de luchthaven in kaart te brengen.

Vrachtpool

Het aanhoudende verlies aan vrachtvluchten is ook de reden voor het recente initiatief van Schiphol om volgend jaar een speciale pool voor vrachtvluchten in te stellen. Deze status aparte, gesproken wordt over een percentage van 3 tot 4% dat gefaseerd zal worden gereserveerd voor de vrachtsector, moet voorkomen dat Schiphol verder vrachtvluchten verliest en daardoor de Europese marktpositie van de luchthaven in gevaar komt.

De vrachtpool en de noodzaak daartoe is dit jaar ook het centrale thema op het  Luchtvrachtcongres van Nieuwsblad Transport. Daar zullen onder meer de luchtvaartspecialisten van VVD, D66 en SP in de Tweede Kamer debatteren over de plannen van de luchthaven.