De klacht is afkomstig van de Federatie van Airline General Sales Agents (Fedagsa), de belangenorganisatie van vrachtvertegenwoordigers. Daarin stelt de federatie dat IATA aan de deelnemers onvoldoende transparantie heeft gegeven over de risico’s bij het verstrekken van voorschotten in het betalingsverkeer tussen expediteurs en airlines.

Het voegt er verder aan toe dat het onduidelijk is of IATA-Cass wel de noodzakelijke vergunningen beschikt om kredieten te verstrekken in de sterk gereguleerde kapitaalmarkt. Een derde klacht zou gaan over de kosten, heffingen en rente die deelnemers moeten afdragen voor de zogeheten kredietfaciliteit van de luchtvaartorganisatie, meldt het Britse vakblad The Loadstar.

Voorschot

De klachten komen voort uit een zaak waarbij een expediteur deze zomer over een periode van drie maanden naliet rekeningen voor vrachtboekingen aan IATA-Cass te betalen. De bank had voor de boekingen wel al het bedrag voorgeschoten aan de vervoerende airlines, maar liet de intermediair, een zogeheten GSSA, in het duister of er ook daadwerkelijk geld was overgemaakt door de expediteur.

Die vrachtvertegenwoordiger kwam er na drie maanden achter dat het geld voor de vrachtboekingen nooit door de expediteur was overgemaakt aan IATA-Cass en kwam daardoor in moeilijkheden, omdat het uiteindelijk voor de bankkosten, heffingen en rente op de uitstaande kredietfaciliteit moest opdraaien.

Onderzoek

De Fedagsa wil ook in andere Europese landen en in de VS de klachten over het handelen van IATA-Cass neerleggen. In een reactie op de aantijgingen laat de luchtvaartorganisatie intussen weten dat het ervan overtuigd is dat het geheel volgens de EU-wetgeving handelt. Ook geeft de organisatie aan graag verdere informatie te willen verstrekken aan de toezichthouders als daar in een onderzoek naar wordt gevraagd.