Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) had eerder gezegd dat de eindversie vóór het kerstreces bij de Tweede Kamer zou liggen. Maar partijen, die onder meer dienen als klankbord voor de nota, stellen dat er voorlopig nog slechts sprake is van een bonte verzameling aan onderwerpen, niet van een samenhangend stuk.

Schets

Van Nieuwenhuizen zal nog wel een stuk voor de jaarwisseling naar de Tweede Kamer sturen, maar dan gaat het om ‘een schets’, waar het voor de toekomst met de luchtvaart in Nederland naartoe gaat’, stelt een bron.

De luchtvaartnota zou onder meer ook aanknopingspunten moeten bieden voor een reddingsplan voor de luchtvrachtsector op Schiphol. Het gaat onder andere om een aparte ‘pool’ voor vrachtvluchten op de luchthaven en een betere visie op de totale luchthavencapaciteit in Nederland, met een grote vrachtrol voor de regionale luchthavens.

Uitstel naar midden volgend jaar zou feitelijk betekenen dat de Tweede Kamer de nota niet langer kan behandelen in de huidige kabinetsperiode, zei eerder VVD-kamerlid Remco Dijkstra.

Luchtvrachtcongres 2019