Helaas moeten we constateren dat de vracht en de daaraan gerelateerde directe vrachtcapaciteit in de vorm van minder vrachtvluchten vaak het kind van de rekening is geweest in dat spel. Die directe vrachtcapaciteit is uitermate belangrijk voor Schiphol om de rol als hub te blijven vervullen en deze is de laatste jaren alleen maar verder afgenomen, moeten wij constateren. Hoe lang dit nog goed gaat, ligt hoofdzakelijk aan de vele nationale- en internationale expediteurs op de luchthaven. Die zijn immers de ketenregisseurs en bepalen op basis van prijs/kwaliteit de beste route voor hun klanten, de verladers.

Hoe zouden de expediteurs omgaan met het probleem van steeds minder vluchten? Zouden zij met heel hun hebben en houwen naar het Malieveld trekken om daar te demonstreren? Zou ACN, dat de belangen van de vrachtsector op Schiphol vertegenwoordigt, zich opstellen zoals de Farmers Defence Force-actiegroep en op de bres gaan staan voor de werkgelegenheid, de investeringen en de toekomstige werknemers in de vrachtsector, die nu nog in de schoolbanken zitten?

Kijk je op de webpagina van het ACN dan is de hoofddoelstelling het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord. Verder zoekend naar artikelen over actie en de oproep om naar het Malieveld te trekken, vind je ze niet. Ja, een verwijzing met een artikel over de vrachtafname, maar daar blijft het bij. Heren in pakken protesteren schijnbaar niet. Heren in pakken lobbyen met andere heren in pakken. Een beproefd recept, maar voor de vrachtsector op Schiphol is dat weinig succesvol gebleken als ik kijk naar het dalende aantal vrachtvluchten.

De tijden zijn veranderd. Degene die het hardste roept en de meeste mensen op de been kan krijgen, krijgt de meeste aandacht. Kijk naar de milieubeweging met haar Co2- en stikstofpunten. Heel Nederland ligt plat door een uitspraak van de Raad van State. Kijk naar de landbouw die het zelfs voor elkaar krijgt om de landelijke en provinciale politiek tegen elkaar uit te spelen door de boerenprotesten.

En de vrachtboeren dan? Deze gaan naar het luchtvrachtdebat op donderdag 28 november om daar in hun pakken met de politiek te lobbyen. Ik ben erg benieuwd wat de uitkomst zal zijn.