Dat zegt SP-Tweede Kamerlid en luchtvaartwoordvoerder Cem Laçin tegen Nieuwsblad Transport. ‘De vrachtsector heeft nu onze hulp nodig. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de grote onzekerheid, waarmee de sector al meer dan twee jaar wordt geconfronteerd.’

Hij roept al sinds zijn aantreden in de Tweede Kamer, ruim 2,5 jaar geleden, om meer aandacht voor de problemen van de vrachtsector op de luchthaven. De local rule voor Schiphol, die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) voor de zomer goedkeurde, is ‘slechts een pleister op de wond’, zegt hij.

‘Het levert incidenteel wat vrachtvluchten op, maar daarmee kun je als vrachtmaatschappij niet een vliegrooster voor een zomer- of winterseizoen plannen. Je hebt daarvoor structureel ruimte nodig op Schiphol’, zegt Laçin.

Van Nieuwenhuizen

Een vrachtpool, waarvoor Schiphol-topman Dick Benschop zich nu ook hard maakt in Den Haag, heeft ook de voorkeur van het SP-parlementslid. ‘Reserveer per jaar 3,5 tot 4% van de vluchten op Schiphol voor de vrachtvliegtuigen. Dat is ook juridisch mogelijk binnen de luchtvaartregels van de EU. Als wij dat niet doen, gaat het verder verlies aan vrachtvluchten door en dreigt straks het verlies van duizenden banen bij de vrachtafhandelaars en de distributiecentra op Schiphol. De vrachtsector heeft nu duidelijkheid en oplossingen van ons nodig. De problemen zijn helder. Van Nieuwenhuizen moet dan ook zo snel mogelijk handelen.’

Kamermeerderheid

Laçin zegt dat er binnen de Tweede Kamer steeds meer steun is voor een vrachtpool en ziet voorzichtig de contouren van een kamermeerderheid met onder meer de VVD, PvdA, CDA en PVV. ‘Er is duidelijk een uitgangspositie om een meerderheid te vinden voor het plan.’

Hij maakt wel duidelijk dat dit binnen de grenzen van het huidige aantal van een half miljoen vliegbewegingen op Schiphol moet gebeuren. ‘Dit moet niet, zoals de VVD wil, een onderdeel worden van weer meer groei van de luchtvaart op Schiphol. Wij willen als SP de bestaande ruimte op Schiphol zo efficiënt mogelijk benutten en de vrachtvluchten leveren met amper 3% van het aantal vliegbewegingen op Schiphol rond de 20% van de banen op. Dan moet je als Tweede Kamer dat belang zo goed mogelijk willen waarborgen voor de luchthaven.’

Op het Luchtvrachtcongres op 28 november van Nieuwsblad Transport staat het onderwerp vrachtpool centraal, onder meer in een debat met Tweede Kamerleden.