Dat blijkt uit de vervoerscijfers van het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf over de maand september. Het vrachtvervoer verloor 3,8% op een capaciteitsgroei van 1,4%. Dat leverde een bezettingsgraad op van 57% van de beschikbare vrachtruimte, een fors verlies (ruim 3 procentpunt) vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Belly-capaciteit

Over de eerste negen maanden van dit jaar hield de luchtvaartgroep de schade beperkt tot een verlies van 1,2% bij een groei van de capaciteit met 1,5%. Die groei van de vrachtruimte dient vooral gezocht te worden in extra belly-capaciteit op de nieuwe generatie passagiersvliegtuigen.

De benuttingsgraad over de eerste drie kwartalen van het lopende boekjaar viel bij 57,5% zo’n 1,6 procentpunt lager uit dan vorig jaar.

Air France Cargo

Vergeleken met voorgaande maandcijfers dit jaar deed KLM Cargo het in september een stuk beter dan partner Air France Cargo. Het vrachtvervoer bij het Nederlandse onderdeel nam zelfs marginaal ,  (+0,1%) toe, terwijl de partner in Parijs een verlies van 8,4% moest incasseren.

Qua beladingsgraad verloor Air France 4 procentpunt en kwam uit op een bezettingsgraad van 49,9%, terwijl KLM een load factor van 64% noteerde, een verlies van 2,4 procentpunt.

Negen maanden

In totaal zag KLM over de eerste negen maanden het vrachtvervoer afnemen met ruim 3%, terwijl de beladingsgraad bij een stand van 64,1% een volle 2 procentpunt inleverde. De totale vrachtcapaciteit bleef daarbij nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.