Dat betekent dat de ambitie uit het akkoord van Parijs dient te worden omarmd door de luchtvaartsector. Volgens Benschop is er al veel bereikt om de burgerluchtvaart te verduurzamen, maar is er internationaal meer nodig om het tempo te verhogen.

‘Met welk beleid kunnen wij de ontwikkeling van duurzame brandstoffen en elektrisch vliegen stimuleren? En hoe behouden we onze concurrentiepositie en het level playing field?’, vraagt Benschop zich af.

Een tickettaks is daarbij volgens hem ‘geen effectief instrument, omdat er geen relatie met de uitstoot is’. Hij denkt eerder aan een kerosinebelasting of een mandatering van duurzame brandstoffen. ‘Mijn pleidooi is om de voor- en nadelen van deze benaderingen te gaan vergelijken.’

CO2-prijs

Volgens de topman moeten de externe effecten en kosten van de luchtvaart geïnternaliseerd worden. ‘De prijzen moeten de waarheid vertellen. Er is een begin gemaakt door het opnemen van de vluchten binnen Europa in het Europese Emissions Trading System (EU-ETS). Daar zijn inmiddels CO₂-credits voor nodig.

Deze CO₂-prijs overbrugt echter nog niet het kostenverschil. Bio-kerosine is twee tot drie keer duurder dan fossiele kerosine. Er moet een open gesprek komen over wat er nog meer nodig is.’

Benschop roept verder op om samen met overheid, industrie en kennisinstellingen op te trekken. Voor Nederland ziet hij zo een voortrekkersrol weggelegd. ‘Innovatie, investeringen en beleid moeten elkaar versterken. Dat is nu nog onvoldoende het geval.’