De internationale belangenorganisatie van airlines noemt de afname in het luchtvrachtvervoer daarmee nu ‘structureel’. IATA meldt verder dat de sector precies tien jaar terug in de tijd moet voor een jaar dat een vergelijkbare langdurige afname in het vrachtvervoer liet zien.

De zwakke economie, dalende export- en importstromen en de handelsoorlog tussen China en de VS zijn debet aan de aanhoudende mindere vrachtvolumes, aldus de belangenbehartiger. De analisten van de IATA wijzen er in die context op dat de hogere invoerrechten in de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten ervoor heeft gezorgd dat de handelsstromen tussen China en de VS met 14% zijn afgenomen dit jaar vergeleken met vorig jaar. De belangenbehartiger stelt verder aan de hand van de inkooporders in de mondiale maakindustrie (de  Purchasing Managers Index) dat momenteel alle grote landen in de wereld negatieve groeicijfers laten zien.

De vrachtstatistiek over de maand juli van de IATA laat ook zien dat de capaciteit ondanks het mindere vrachtvervoer nog steeds stijgt. De beschikbare ruimte nam met 2,6% toe deze zomer en komt geheel voor rekening van meer capaciteit (bellyruimte) op nieuwe passagiersvliegtuigen. Deze extra ruimte, IATA mijdt de term overcapaciteit, zorgt tevens voor verdere druk op de vrachttarieven en daarmee de inkomsten van de airlines.

Kerosineprijzen

Positief noemt de belangenorganisatie in het maandrapport dat de brandstofkosten in juli met 3% zijn gedaald vergeleken met de maand juni en met maar liefst 22%, afgezet tegen de kerosineprijs van juli 2018. Dat prijsvoordeel zal onder druk van de recente aanslagen op olie-installaties in
Saoedi-Arabië de komende tijd snel verdampen.